top of page
Search
  • Writer's pictureAID Alternative Innovative Development

Human rights & Climate juctice
Οι συμμετέχουσες ρωτήθηκαν τι σημαίνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα για τις ίδιες και αν μπορούν να τα συνδέσουν με την κλιματική δικαιοσύνη. Οι γυναίκες απάντησαν πως τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ σημαντικά, ειδικά για τη δική τους κοινότητα αλλά το σύνολο των πολιτών συνεχίζει να τους φέρεται με άσχημο τρόπο. Για την κλιματική δικαιοσύνη ανέφεραν πως είναι πολύ σημαντική και πως οι ίδιες με όσα γνωρίζουν προσπαθούν να συμβάλουν σε αυτή την αλλαγή.


Participants were asked what human rights mean to them and whether they can relate them to climate justice. The women replied that human rights are very important, especially for their own community but that all citizens continue to be treated badly. They said that climate justice is very important and that they themselves, with what they know, are trying to contribute to this change.


Se preguntó a los participantes qué significan los derechos humanos para ellos y si pueden relacionarlos con la justicia climática. Las mujeres respondieron que los derechos humanos son muy importantes, especialmente para su propia comunidad, pero que todos los ciudadanos siguen siendo maltratados. Dijeron que la justicia climática es muy importante y que ellos mismos, con lo que saben, están tratando de contribuir a este cambio.


A résztvevőktől megkérdezték, hogy mit jelentenek számukra az emberi jogok, és hogy tudják-e összefüggésbe hozni őket a klíma igazságosságával. A nők azt válaszolták, hogy az emberi jogok nagyon fontosak, különösen a saját közösségük számára, de továbbra is minden állampolgárral rosszul bánnak. Azt mondták, hogy az éghajlat igazságossága nagyon fontos, és ők maguk, amit tudnak, megpróbálnak hozzájárulni ehhez a változáshoz.

7 views0 comments

Comentarios


bottom of page